شعر

چشم هاي شيشه اي

ديگر حالَ‌م از حرف‌هاي عاشقانه به هم مي‌خورد،

وقتي هر شب، توويِ شيشه‌ي سردِ مانيتور،

بايد به چشم‌هاي سردِ شيشه‌يي‌ت زُل بزنم

و بگويم: دوستت دارم!
                                                                                                                         رضا كاظمي  /**/

ادامهـ مطلبـ
|