شعر

ردّپاي توام...


جنگل
ردپاى باران است
ويرانه
ردپاى
طوفان
من ردپاى توام
هميشه پشت در خانه‌ات
تمام مي‌شوم

"عليرضا راهب"


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۸:۱۱ | مدير سايت
،