شعر

ميوه جات خوشمزه...‏

در ميان ميوه جات خوشمزه
شاه انگور است و سلطان خربزه...‏


ت.ن1: بچه تر كه بوديم، خيلي وقت ها، وقت خوردنِ ميوه هاي تابستانه، آقاجان يا مادر، اين شعر را برايمان ميخوانند. گفتم اين آخر تابستاني، حيف است يادي از ميوه جات نشود و اين شعر توي اين وبلاگ نيايد! هم فضاي وبلاگ كمي متفاوت تر شود، هم چشم ها با يك عكس قديمي نه چندان حرفه اي منور شوند ;)

ت.ن2: اما توضيح شعر اينكه: "اشرف الدين حسيني"، مدير روزنامه "نسيم شمال"، در بحبوحه اختلافات در زمان مشروطيت، شعري با مضمون جنگ ميوه جات مي سرايد كه من يك بيت ش را اينجا آوردم، كاملش را در