شعر

نمي‌دانم ..

هم‌چنان حالم خوب نيست!

احساس مي‌كنم شكست خورده‌ام،
در زمان ُ در عرض!
از كه؟

صحبت ِ كَس نيست

نمي‌دانم ..

احساس مي‌كنم،

كلمه‌ي ابد گنجشك ِ وجودم را مسحور ِ چشمان ِ خود كرده است!

..

حسين پناهي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۶:۳۲ | مدير سايت
،