شعر

گفتم: اي بخت! بخُسبيدي و خورشيدي نيست!‏

مزرع سبز فلك ديدم و داس و مه نو
يادم از كِشتۀ خويش آمد و هنگامِ درو...

حافظ


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۶:۰۶ | مدير سايت
،