شعر

اي بهار آرزو، بر سرم سايه فكن...‏


تا بهار دلنشين آمده سوي چمن
اي بهار آرزو بر سرم سايه فكن


چون نسيم نوبهار بر آشيانم كن گذر
تا كه گلباران شود كلبه ي ويران من

بيژن ترقي

حتما بشنويدش، با صداي غلامحسين بنان