شعر

درياي عفو و رحمت عامت كجا شود/سوزد هر آن كس ار كه به قدر گناه خويش‏

گر ما مقصريم تو درياي رحمتي
عذري كه مي‌رود به اميد وفاي تست

شايد كه در حساب نيايد گناه ما
آنجا كه فضل و رحمت بي‌منتهاي تست
...


سعدى
* عنوان از لامع * از طرح ش خوشم آمد دلم خواست اينجا بيايد.

ادامهـ مطلبـ
|