شعر

بگو غنچه هاي پيرهن ت گل كنند، تا بهار را بيآورند...‏‏

پيراهن گل دارت را
از صندوقچه در آور
غنچه هايِ نشكفتۀ زيادي دارد
بهارِ نزديك است!

ميرابوالقاسمي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ |