شعر

شب كه اينقدر نبايد به درازا بكشد!

شهر در انتظار شب است
بانو
گل سرت را
باز كن

                                                                                                                       ناصر رعيت نواز


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۷:۴۴ | مدير سايت
،