شعر

از تو ممنونم

من اما از تو ممنونم
همين كه هستي
و گاهي مرا به گريه مي اندازي
همين كه هستي
و گاهي به يادم مي آوري
چقدر تنهايمراضيه بهرامي

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۴:۲۷ | مدير سايت