شعر

مسئله ..

بودن يا نبودن؟
مسئله اين است
كه نبودني در كار نيست!

ما فقط
از غمي
به غم ديگر
تبديل مي‌شويم... ..مريم ملك‌دار..


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۴:۲۴ | مدير سايت