شعر

اگر آمدي

اگر آمدي
خبرم كن
در خانه بمانم
كه از اندوه نميرند
شمعداني هاي منتظر و ماهي هاي حوض
و لبخندي كه بشوق بر لبانم ميبندد،
كه تو بيايي ُ كسي خانه نباشد....


سيدعلي صالحي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۳:۵۱ | مدير سايت
،