شعر

خونِ دل

                     ترش بودن؛
                     بهانه خوبي براي
                     نمك پاشيدن بر زخم هاي
                     دلِ خون پرتقالمان
                     بود!


*نگاهش جالب بود برام، اين عكس هم جالب تر :)


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۳:۰۸ | مدير سايت
،