شعر

اسمان تشنه است...!من خسته‌ام
خسته از آينه،
از آدمي،
از آسمان
مگر تحمل يك پرنده كوچك خانه‌زاد
يك پرنده جامانده از فوج بارا‌ن‌خورده بي‌بازگشت
تا كجاي آسمان تمام روياهاست؟

سيد علي صالحي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۲:۳۸ | مدير سايت
،