شعر

باران و گريه كه هست، اگر نيستي تو...‏

بـاران كـه مي بـارد؛
دلـم بـرايت تنـگ تـر مي شـود؛
راه مي افـتم؛
بـدونِ چـتـر...
من بـغض مي كنـم؛
آسمـان گـريـه...

شاعر؟!‏


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۱:۳۹ | مدير سايت
،