شعر

برگ پاييزم و بي تو بر زمين افتادم...‏

بي تو
چون برگ از شاخه افتادم
زرد و سرگردان
در كف باد م


گرچه بي برگم
گرچه بي بارم
در هواي تو
بي قرارم
...

براي شنيدن


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳: