شعر

قصه گوي ِ رفتن ها...

جادّه در انبوه مردمان هميشه تنهاست؛ زيرا كه دوست‌ش نمي‌دارند.رابيندرانات تاگور


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۹:۵۵ | مدير سايت
،