شعر

رفتم از كوي تو ليكن عقبِ سر، نگران...اما...‏

آزرده دل از كـوي تـو رفتيـم و نگفتـي
كي بود؟ كجا رفت؟ چرا بود وُ چرا نيست؟

محمدحسين شهريار
عكس از اينستاگرام sargol_a
بيست و هفت شهريور، روز بزرگداشت شهريار، روز شعر و ادب پارسي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۸:۰۹ | مدير سايت
،