شعر

عين مثل عمو... عين مثل...‏

كسي
به سمت
عمو
با
عمود
مي آيد
...

نادر حسيني

* نوشته بود: در لغتنامه ها عمو روي سر عمود است اما در كربلا...

* آخ از اين تكه و آن مصرعِ بالا... :((

* براي ظهر روز نهم و حضرت عباس عليه السلام...