شعر

بشنو صداي باران، بشنو صداي عشق

           چشم هايم را مي بندم
           باران؛     
                  
شنيدني ست...

محمدرضا واحدي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ |