شعر

سالهاي جنگ...

عشق تو
عبور ماه است از خيابان
در شب حكومت نظامي...

جواد گنجعلي

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۲:۴۸ | مدير سايت
،