شعر

دامي نهاده اي و گرفتار ميكني*‏

در هر شكنِ زلفِ گره گيرِ تو، دامي‌ ست
اين سلسله، يك حلقۀ بي‏ كار ندارد...

صائب تبريزي
*

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۲:۳۴ | مدير سايت
،