شعر

بر مه شبي نظر كردم...

به يادِ رويِ تو
بر مه
شبي نظر كردم
نه اينكه رفتي و رو بَر مه دگر كردم!

زِ دستِ هجرِ تو
تا
ديگري بسر نكند
تمامِ خاكِ درت را زِ گريه تر كردم!


رشحه                       
(بيگم دختر هاتف اصفهاني، متخلص به رَشحه)


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۲:۱۸ | مدير سايت
،