شعر

به تو مي انديشم...‏

چنان پُر شد فضاي فكرم از دوست
كه ياد خويش گُم شد از ضميرم

حافظ (با كمي دخل و تصرّف)

پي نوشت: عكس متحرك است.


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۲:۰۵ | مدير سايت
،