شعر

كاش دلتنگي نيز نام كوچكي مي‌داشت

كاش دلتنگي نيز نام كوچكي مي‌داشتتا به جان مي‌خواندي:
نام كوچكي

تا به مهر آوازش مي‌دادي،

همچون مـــــرگ

كه نام ِكوچكِ زندگي است
...

احمد شاملو


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۰:۴۸ | مدير سايت
،