شعر

ما دوباره سبز مي شويم..

من به چشم هاي بي قرار تو
قول مي دهم
ريشه هاي ما به آب
شاخه هاي ما به آفتاب مي رسد
ما دوباره سبز مي شويم

                                                                                                                     قيصر امين پور

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۰:۳۱ | مدير سايت
،