شعر

سفر...

 

پيچ‌هاي اين مسير

تلاشِ ريل‌هايي‌ست

كه اميدِ به‌هم‌رسيدنشان

بارها

از تقدير فاصله‌هاي چهار فوت و پنج مميز هشت‌دهم اينچي*

شكست خورده‌است...

 

*فاصله‌ي استاندارد ريل‌هاي قطار


شعر و تصوير از بن نار


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۰:۲۲ | مدير سايت
،