شعر

دليل عشق بودي...


روزگاري دل سپردن ها دليل عشق بود

اينك اما دل بريدن ها گواهي ديگر است
فاضل نظري

پ ن: ماه خوب من...
رمضان


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۱:۴۶ | مدير سايت
،