شعر

مرا بخوان كه پس از اين همه الهه ي ناز

مرا بخوان كه حروفم پر از عسل بشود!
مرا بخواه كه هر قطعه ام غزل بشود!
مرا بخوان كه پس از اين همه «الهه ي ناز»
دوباره ورد زبانم «اتل متل» بشود

غلامرضا طريقي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۷:۱۹ | مدير سايت
،