شعر

دليل سر به هوا بودن زمين ماه است*

تــو ماه را

بيشتر از همه دوست مي‌داشتي
و حالا
ماه هر شب
تو را به يادِ من مي‌آورد
مي‌خواهم فراموشت كنم
اما اين ماه
با هيچ دستمالي
از پنجره‌ها پاك نمي‌شود


رسول يونان


*عنوان از فاضل نظري


ادامهـ مطلبـ