شعر

رويا...

همه ي راز ِ علاقه ي آدمي به آدمي

همين روياي ساده ي رفتن

و بعد بي خبر آمدن هاي هميشه ي اوست

سيد علي صالحي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۶:۰۵ | مدير سايت
،