شعر

ساقي بهار مي‌رسد و وجه مي‌نماند

به سان ميوه هايِ گيلاسي
كه مي زنند لبخند
بر سر شاخه زنـدگـي.
مي دواند ريشه در جانم،
بـهـــار!

دلنوشته ها

پ.ن: تصوير اثرِ ماريا زلديس نقاشي با مداد

عنوان از حافظ


ادامهـ مطلبـ <