شعر

از ماست كه بر ماست...‏

شيشه نزديك تر از سنگ ندارد خويشي
هر شكستي كه به هركس برسد از خويش است...‏

*اين را پدر برايم ميخواند...شاعرش را نميشناسم..


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۵:۲۴ | مدير سايت
،