شعر

رفيق نيمه راه


كجايي اي رفيق نيمه راهم
 كه من در چاه شبهاي سياهم
 نمي بخشد كسي جز غم پناهم
 نه تنها از تو نالم كز خدا همفريدون مشيري


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۳:۴۵ | مدير سايت
،

غار

 سخن مي گفت ، سر در غار كرده ، شهريار شهر سنگستان
 سخن مي گفت با تاريكي خلوت
 تو پنداري مغي دلمرده در آتشگهي خاموش
 ز بيداد انيران شكوه ها مي كرد
 ستم هاي فرنگ و ترك و تازي را
 شكايت با
 شكسته بازوان ميترا مي كرد
  غمان قرنها را زار مي ناليد

 حزين آواي او در غار مي گشت و صدا مي كرد
 غم دل با تو گويم ، غار
 بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيست ؟
 صدا نالنده پاسخ داد

 آري نيست ؟                                         


مهدي اخوات ثالث

*قصه شهر سنگستان


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۳:۴۴ | مدير سايت
،

درخت

درختي خشك را مانم به صحرا

كه عمري سر كند تنهاي تنها

 نه باراني كه آرد برگ و باري

نه برقي تا بسوزد هستيش را

فريدون مشيري 


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۳:۴۳ | مدير سايت
،

لحظۀ معجزه را چشم به راه...‏

باز هم تنهايم

لب مردابي - آه 

 خسته و سرگردان

  لحظۀ معجزه را چشم به راه

با خودم مي گويم

   باز آيا به صبا اميد است؟

خيره ام بر آبي 

     پر از آرامش محض

ديرگاهي است كه فهميده ام اين آرامش

          انعكاسي است ز دنياي برون

      پشت اين آينه ها 

دشت خشكي  است پر از پوچي ها

    سرد و ظلمت زده است آينۀ اين مرداب 

        ناگهان مي بينم

          عكس مهتاب در آن مي خندد

      گوشه اي از دل آب

 سر برآورده گلي زيبا رو

    گل نيلوفر من، زادۀ اين تصوير است


من دلم مي خواهد

          كه بنوشم آبي 

                           از دل اين مرداب

تن من تشنۀ مهتاب وفاست

با خودم مي گويم

   باز آيا به صبا اميد است؟

سهراب سپهريادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۳:۴۳ | مدير سايت
،

تا به كي دلخوشي ثانيه ها؟؟؟

روزها از پي هم مي گذرند

 لحظه ها ثانيه ها در گذرند

 ما به اين زندگي بي هدف مسخره دل خوش كرديم

 تا كه شايد برسد روزي از آن رخت سفر بربنديم

 تو بگو در گذر ثانيه ها

 به چه دل خوش كردي؟

 به همين لحظه ديدار عزيز

 يا به آن روز وداع آخر؟

 به چه دل خوش كردي؟

 به كلاغي كه از آن بام پريد

 يا به آن مرغ اسير

 كه صداي نفسش هم پر درد است و فغان

 به چه دل خوش كردي؟

 به گدايي كه از آن سكه تو

 سر به تعظيم فرود آورده ست؟

 به غرور يك مرد كه براي روزي

 به تو روي آورده ست؟

 به چه دل خوش كردي؟

 روزهايت همه تكرار و فريب

 همه بي رنگ و دروغ

 تا به كي دلخوشي ثانيه ها...؟؟؟


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۳:۴۲ | مدير سايت
،

جستجوگر

رمزینه بارکد

آمار

افراد آنلاين : 7
بازديد امروز : 133
بازديد ديروز : 2454
بازديد كل : 278473

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان