شعر

مرا خواب زمستاني اي بايد...‏

         زمستان آمده است.
         خسته ام
         مي خوابم
         بهار كه آمد
         پيله ام را مي شكافم
         تا با پرهاي خيس
         دوباره
         عاشقت شوم.


كيكاوس ياكيده
بانو و آخرين كولي سياه پوش


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۳:۰۸ | مدير سايت
،