شعر

كورسويي از نور، براي تو...

چه زود هوا تاريك شده است
و حالا كورسوي هزار نور كوچك و بزرگ در زمين
و در آسمان!
جمع و جور مي شوم تا تو نيز در پنجره ها جا شوي،
براي سكوت طولاني آينده...حسين پناهي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۳:۰۶ | مدير سايت
،