شعر

هيهات منّــاالذله

فرياد بزن كه كربلا ماتم نيست
ميراث حسين، درد و داغ و غم نيست

جان مايه نهضت حسيني اين است:
هر كس كه به ظلم تن دهد، آدم نيست

رضا اسماعيلي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۲:۳۰ | مدير سايت
،