شعر

بوسه ميزنند بر لبان پياده رو؛ برگها...‏

پياده رو!
جان تو
و جان برگهايي كه مي افتند... 

قدسي قاضي نور
از "مثل يك حباب آبي"


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۲:۰۱ | مدير سايت
،