شعر

وقتي تو نيستي...


وقتي تو نيستي

شادي كلام نامفهومي‌ست

و «دوستت مي‌دارم» رازي‌ست
كه در ميان حنجره‌ام دق مي‌كند

و من چگونه بي ‌تو نگيرد دل‌م
اينجا كه ساعت و
آيينه و
هوا
به تو معتادند..


حسين منزوي


ادامهـ مطلبـ
|