شعر

زانري باراني ام؛ آقا به دادم ميرسي؟

زائري باراني ‏ام؛ آقا؛ به دادم مي‎رسي؟
بي پناه و خسته و تنها؛ به دادم مي‎رسي؟

گرچه آهـو نيستم؛ اما پـر از دل‏تنگـي ‏ام
ضامن چشمان آهوها؛ به دادم مي‎رسي؟

از كبوترهـا كـه مي ‏پرسـم؛ نشان‎م مي‎دهند
گنبد و گلدسته‏ هايت را؛ به دادم مي‎رسي؟

ماهي افتاده بر خاكم؛ لبالب تشنگي
پهنه‏ ي آبي ‏ترين دريا؛ به دادم مي‎رسي؟

من دخيل التماسم را به چشم‏ت بسته‏ ام
هشتمين دردانه‏ ي زهرا؛ به دادم مي‎رسي؟

بــاز هم مشهـد؛ مسافرهـا؛ هياهـوي حـرم
يك نفر فرياد زد: آقا؛ به دادم مي‎رسي؟

*


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۱:۲۹ | مدير سايت
،

اي حرم ت ملجأ درماندگان...‏

         آمده ام، آمدم اي شاه؛ پناهم بده
         
خطِ اماني ز گناهم بده

         
اي حرمت ملجأ درماندگان
         
دور مران از در و راهم بده

         
لايق وصلِ تو كه من نيستم
         
اذن به يك لحظه نگاهم بده

         
لشگر شيطان به كمين من است
         
بي كسم اي شاه؛ پناهم بده

   

بشنويد اين نواي دوست داشتني را:
                                            اي حرم ات ملجاء درماندگان...


پ.ن: گويا بناست راهي شوم، تا خدا چه بخواهد...

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۱:۲۸ | مدير سايت
،

دلي سربلند و سري سر به زير ... از اين دست عمري به سر برده ايم

سراپا اگر زرد و پژمرده ايم
ولي
دل به پاييز نسپرده ايم

چو گلدان خالى لب پنجره
پر از خاطرات ترك خورده ايم

اگر داغ دل بود، ما ديده ايم
اگر خون دل بود، ما خورده ايم

اگر دل دليل است، آورده ايم
اگر داغ شرط است، ما برده ايم

اگر دشنه دشمنان، گردنيم
اگر خنجر دوستان، گرده ايم

گواهى بخواهيد، اينك گواه
همين زخم هايى كه نشمرده ايم!

دلى سر بلند و سرى سر به زير
از اين دست عمرى به سر برده ايم

قيصر امين پور
شنيدني


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۱:۲۸ | مدير سايت
،

خوش به حالشان كه لنگه ي هم اند!‏

لنگه هاي چوبي در حياط مان

گرچه كهنه اند و جيرجير مي كنند

                                     محكمند

خوش به حالشان

كه لنگه ي همند...

جليل صفربيگي

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۱:۲۷ | مدير سايت
،

بذار چشماتو خيلي آروم رو هم/ بزن زير گريه سبك شي يه كم

ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ؛
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻏﺮوره؛
‫ﻣـﺮﻫـﻢ اﻳـﻦ راه دوره

‫ﺳﺮ ﺑﺪه آواز ﻫـﻖ ﻫـﻖ
‫ﺧﺎلي ﻛﻦ دلي ﻛﻪ ﺗﻨﮕﻪ...

‫ﮔﺮﻳـﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ
ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ....

 ‫ﺑﺬار ﭘﺮواﻧﻪي اﺣﺴﺎس
‫دﻟـﺘـﻮ ﺑـﻐـﻞ ﺑـﮕﻴـﺮه

‫ﺑﻐﺾ ﻛﻬﻨﻪ رو رﻫﺎ ﻛﻦ
‫ﺗـﺎ دﻟـﺖ ﻧـﻔﺲ ﺑﮕﻴﺮه

‫ﻧـﻜﻨﻪ ﺗـﻨـﻬﺎ ﺑـﻤﻮﻧـي
‫دل ﺑﻪ ﻏﺼﻪﻫﺎ ﺑﺪوزي

‫ﺗﻮ بشي ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎره
‫ﺗﻮ دل ﺷﺒﺎ ﺑﺴﻮزي

‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻏﺮوره
‫ﻣـﺮﻫـﻢ اﻳـﻦ راه دوره

‫ﺳﺮ ﺑﺪه آواز ﻫـﻖ ﻫـﻖ
‫ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻦ دﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﮕﻪ

‫ﮔﺮﻳـﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕـﻪ
‫ﮔﺮﻳﻪ ﺳـﻬﻢ دل ﺗـﻨـﮕﻪ
ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

فروغ دانش

- شعر از آلبوم روزهاي بي خاطره، با صداي سياوش قميشي ست، كه از اينجا ميتوانيد بشنويد.
- عنوان هم برگرفته از آهنگي از رضا شيري ست.

- داستان ابتداي اين پست قديمي هم بي ارتباط نيست.


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۱:۲۷ | مدير سايت
،

جستجوگر

رمزینه بارکد

آمار

افراد آنلاين : 9
بازديد امروز : 1675
بازديد ديروز : 7909
بازديد كل : 268279

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان