شعر

خار ها گل نيستند!


حتي تن نسيم ازين سيم خاردار
خونين است
 شور گريز درمن
مي جوشد
 مي خواهم
 هر تكه ز لباس مرا خاري
بردارد و به باد سپارد
 مي خواهم
 يك شب گلوله اي
 بر شيشه ي سكوت پراند
 سنگي
 اي كاش بين ما
گر خار مي كشيدند
 با خارهاي ساق گل سرخ
 ديوار مي كشيدند

عمران صلاحي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۱:۲۶ | مدير سايت
،