شعر

فصل، فصل شكار شاپركهاست. مهر ماه است.

چترهاي آسماني‌مان را باز كنيم،
خدا مي‌بارد بر كوه،
ابرها بر‌ شانه‌هاي كوه سنگيني مي‌‌كنند،
آنان را تا نزد آلاچيقهاي خود راه ‌دهيم.
دارد باران مي‌بارد ...فصل، فصل شكار شاپركهاست. مهر ماه است.
جشن مهرگان بگيريم.

گرفته شده از متن ناودان و الماس (+)
احمد عزيزي

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۴۷ | <