شعر

دو چشم منتظر را تا به كي بر آستان خانه ميدوزيم؟!‏

فرق است ميان آنكه يارش در بر
با آن كه دو چشم انتظارش بر در

سعدي

*عنوان برگرفته از شعري از نادر نادرپور


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۳۳ | مدير سايت
،