شعر

نگران نباش

نگران من نباش!

بهتر از اين نمي شوم،

ديگر هيچ وقت بهتر از اين نمي شوم...

ليلا كرد بچه


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۲۲ | مدير سايت
،