شعر

در قنوتـــم ز خدا «عقـل» طلب مــــي كردم...«عشق» اما خبر از گوشه ي محراب گرفتچون پر پروانه تا كه دست گشودم
دست مرا لحظه ي قنوت گرفتند

قيصر امين پور


* عنوان شعر از فاضل نظري

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰:۱۴ | مدير سايت
،