شعر

اصراري نيست، برگرد ...

هنوز دلخوشم به
«خدا نگهدارت»

اگر نمي خواستي برگردي
اصراري نبود كه خدا مرا نگه دارد‬!
...

ناشناس

هم آرايي شعر و تصوير از اينجا (+)


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۹:۳۵ | مدير سايت
،