شعر

اورچينه همان پلكانِ خانه‌يِ قديمي مادربزرگ

كاش ايستاده باشي
بر روي اورچينه 

آنگاه من تا آغوشت
پر خواهم گشود

هم چون خورشيد كه
در آسمان پر مي گشايد

دلنوشته ها

اورچينه به معني نردبام، پلكان و در لغت نامه دهخدا اور به معني برآمدن- بالارفتن، چينه به معني ديوار

... و «اُرچينه»
همان پلكان خانه‌ي قديمي مادربزرگ است
كه هميشه فكر مي‌كردم
 آخرين پله جايي است كه
 تو روي آن ايستاده‌اي
و دستانم را آرام آرام مي‌گيري ... (+)


ادامهـ مطلبـ