شعر

ابدي...چراغي در دستم، چراغي در دلم
زنگار روحم را صيقل مي‌زنم
آينه‌ اي برابرِ آينه ‌ات مي‌گذارم،
تا از تو؛
ابديتي بسازم...
   احمد شاملو

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۰۴ | مدير سايت
،