شعر

اينجا بهشت روي زمين فرشته‌هاست..

 

همچون نسيم صبح و سحرگاه مي‌رود
هر كس ميان صحن حرم راه مي‌رود
از هر چه غصه دارد و غم مي‌شود رها
هر سايلي به خدمت اين شاه مي‌رود


وقتي فرشته‌هاي حرم بال مي‌زنند
از سينه‌هاي شعله‌زده آه مي‌رود
اينجا بهشت روي زمين فرشته‌هاست
از كوي تو فرشته به اكراه مي‌رود


خورشيد در طواف حرم، وه! چه ديدنيست
هر شب به پاي‌بوسي آن ماه مي‌رود
باب‌الجواد راه ورودي به قلب توست
حاجت رواست هركه از اين راه مي‌رود

 فاطمه ناني راد


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ |