شعر

عمر پر فرجام...يكسال…
يا
يكروز….
چه فرقي ميكند
عمريك برگ….
وقتي
يك قرن
جاودانه ميكند
ارزوي درخت را….دلنوشته ها -دي -۸۹


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۱:۰۵ | مدير سايت
،